กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562


กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดย นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผจก.กปภ.สาขาวัฒนานคร พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีการบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณรอบสำนักงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

เลื่อนขึ้นข้างบน