กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ปี 2562


กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ปี 2562

ปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ปี 2562

กปภ.สาขามุกดาหาร ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมออกพบปะลูกค้า โครงการเติมใจให้กัน ณ บ้านหนองกะปาด หมู่ที่ 6 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้แนะนำการใช้น้ำประปาอย่างประหยัด พูดคุยพร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับน้ำประปาและบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านที่ชำรุด โดยไม่คิดค่าแรง รับแจ้งท่อแตก-รั่ว ให้คำปรึกษาเรื่องระบบประปาภายในบ้าน สำรวจความพึงพาใจแก่ผู้ใช้น้ำ รวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพของน้ำประปา

เลื่อนขึ้นข้างบน