กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักตันไม้ประจำปีของชาติ 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักตันไม้ประจำปีของชาติ 2562


กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักตันไม้ประจำปีของชาติ 2562

กปภ..8 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักตันไม้ประจำปีของชาติ 2562

 

นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการ กปภ..8 ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลื่อนขึ้นข้างบน