กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2562


กปภ.สาขาเด่นชัย จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เวลา  10.00 น.  นายเกษม  นวลดี  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย  จัดกิจกรรม Morning Talk  ประจำเดือน ตุลาคม 2562  เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องน้ำดิบและแนวทางป้องกันปัญหาภัยแล้ง การลดน้ำสูญเสียในระบบ  การติดตามหนี้ค่าน้ำประปา และร่วมด้วยช่วยกัน มุ่ง มั่ง เพื่อปวงชน พร้อมกับต้อนรับหัวหน้างานอำนวยการและนายช่างโยธา ที่ได้รับการโยกย้าย จำนวน 2 ท่าน และพนักงานบรรจุใหม่ 1 ท่าน

เลื่อนขึ้นข้างบน