กปภ.สาขาปราณบุรี จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจแรงดันน้ำ ปรับแผนการจ่ายน้ำ หาท่อแตก-ท่อรั่ว ในพื้นที่ ต.หนองตาแต้มและต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจแรงดันน้ำ ปรับแผนการจ่ายน้ำ หาท่อแตก-ท่อรั่ว ในพื้นที่ ต.หนองตาแต้มและต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ


กปภ.สาขาปราณบุรี จัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจแรงดันน้ำ ปรับแผนการจ่ายน้ำ หาท่อแตก-ท่อรั่ว ในพื้นที่ ต.หนองตาแต้มและต.ปากน้ำปราณ  อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ

กปภ.สาขาปราณบุรี ทำการปรับแผนการจ่ายน้ำ สำรวจแรงดันน้ำ และค้นหาจุดท่อแตกท่อรั่ว

เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม  2562 กปภ.สาขาปราณบุรี  นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุล  มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการฯ และพนักงานในสังกัด

ร่วมตรวจสอบ ปรับแผนการจ่ายน้ำ สำรวจแรงดันน้ำ และค้นหาจุดท่อแตก-ท่อรั่ว  เพื่อให้ปลายเส้นท่อมีน้ำไหลพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ เพื่อลดข้อร้องเรียน และบรรเทาทุกข์ประชาชนในพื้นที่

บริเวณ ตำบลหนองตาแต้ม และตำบลปากน้ำปราณ  อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมออกหาท่อแตก-ท่อรั่ว ท่อเมนใหญ่ ในเวลากลางคืน เพื่อลดปัญหาน้ำสูญเสีย

อันเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับองค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน