งานจัดเก็บรายได้ เร่งรัดหนี้สิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานจัดเก็บรายได้ เร่งรัดหนี้สิน


งานจัดเก็บรายได้ เร่งรัดหนี้สิน

นายเกียรติศักดิ์ พึ่งสมศักดิ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโป่ง มอบหมายให้นางสุภาพร กิตติวงศ์ภักดี หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานจัดเก็บรายได้ เร่งรัดหนี้สินลงพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ติดตามหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระและไม่มาติดต่อเพื่อประสานมาตรวัดน้ำภายในระยะเวลา ที่ กปภ.กำหนด จากการตรวจสอบพบว่าเป็นบ้านร้างไม่มีผู้อยู่อาศัย ในกรณีที่พบผู้ใช้น้ำได้แจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระค่าน้ำ การระงับการใช้น้ำชั่วคราวให้ผู้ใช้น้ำเข้าใจ ตลอดจนได้แจ้งให้ผู้ใช้น้ำให้ไปติดต่อที่ กปภ.สาขาต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน