โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่


โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 นางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ณ ศาลาการเปรียญวัดดอนสุโข ม.5 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยให้บริการชำระค่าน้ำประปา กรอกแบบสอบถาม ประชาสัมพันธ์โครงการ กปภ.ลดค่าติดตั้ง 15% และให้คำแนะนำการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ/การชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน