การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับอำเภอปราณบุรี ใช้ในกิจกรรม โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการท่อเที่ยง และกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับอำเภอปราณบุรี ใช้ในกิจกรรม โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการท่อเที่ยง และกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ ตามโครงการ CSR ให้กับอำเภอปราณบุรี ใช้ในกิจกรรม  โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการท่อเที่ยง และกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

 นำโดยผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล มอบหมายพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มสัญญาลักษณ์ กปภ. จำนวน 200 ขวด ตามโครงการ CSR ส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านบริการประชาชน และสังคม

เพื่อใช้ในกิจกรรมของอำเภอปราณบุรี ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการท่อเที่ยง และกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่  11 กันยายน 2562

ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่  12 กันยายน 2562 โดยมีตัวแทนจากอำเภอปราณบุรี  รับน้ำดื่มเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการฯดังกล่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน