กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมชลประทาน พร้อมร่วมหารือเรื่อง ภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมชลประทาน พร้อมร่วมหารือเรื่อง ภัยแล้ง


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมชลประทาน พร้อมร่วมหารือเรื่อง ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา ได้มอบหมายให้นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ พูลรอด หัวหน้างานผลิต และทีมงานผลิต ให้การต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมชลประทาน นำโดยนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 9 นายอุดม ทิพย์เดโช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี และคณะผู้บริหารกรมชลประทาน จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ระบบผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยกรมชลประทานจัดสรรปริมาณน้ำดิบให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) สูบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมาเก็บไว้ ณ อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง ๑.๕ แสน ลบ.ม./วัน  เพื่อให้ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ผลิต –จ่าย น้ำประปาในพื้นที่เมืองพัทยาให้เพียงพอ อันเป็นการบูรณาการแก้ปัญหาภัยแล้งร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย การบริการประชาชนด้านปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร กปภ. มุ่ง –มั่น –เพื่อปวงชน

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน