กปภ.สาขาพัทยา(พ) ร่วมประชุมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา(พ) ร่วมประชุมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒


กปภ.สาขาพัทยา(พ) ร่วมประชุมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)  ร่วมประชุมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมกรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยาร่วมรายงานเรื่อง สถานการณ์น้ำเมืองพัทยา สำหรับในปีนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำดิบค่อนข้างน้อย ประกอบกับฝนทิ้งช่วง ทาง กปภ.สาขาพัทยา (พ) จึงเตรียมมาตรการรองรับก่อนเกิดภัยแล้งไว้แล้ว จึงอยากรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า พร้อมนี้ นายนิพนธ์ ฟูศรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ ๙ ได้ร่วมกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและการจัดสรรน้ำให้แก่เมืองพัทยา รวมถึงแผนระยะยาวในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้สามารถเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำและแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักมากขึ้น

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน