กปภ.สาขาอุดรธานี ร่วมจุดประกายความคิด งานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี ร่วมจุดประกายความคิด งานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี


กปภ.สาขาอุดรธานี ร่วมจุดประกายความคิด งานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

Science Day - การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาอุดรธานี นำโดยนายสุรชาติ  จันทรา ผู้จัดการ และพนักงานในสังกัด ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562"จุดประกาย

ความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  โดยมีกลุ่มน้องๆนักเรียนชั้นอนุบาล  ชั้นประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมกว่า  3,000 คน สำหรับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กปภ.สาขาอุดรธานี ได้นำความรู้เกี่ยวกับน้ำประปา  อาทิ  วิธีการประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา  การตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยเครื่อง Jar Test  เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นส่วน

หนึ่งในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยกระตุ้นความคิด สร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆยิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน