กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยนายนนทวัฒน์ วงศ์สุวานิช หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ นางปนัดดา สุวัฒนวิชญ์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๑ นางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๓ และพนักงานในสังกัด ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดหนองเกตุใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน