กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Big Clearning day ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราช อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Big Clearning day ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราช อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ


กปภ.สาขาปราณบุรี จัดกิจกรรม Big Clearning day ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราช อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดยท่านผู้จัดการ พุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล ,ผช.ผจก.นายยุทธนา ต๊ะปินตา มอบหมายให้หัวหน้างานงานผลิต และพนักงานในสังกัดปฏิบัติกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน

นำทีมจัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเหมาะสมกับการทำงาน เสริมเพิ่มลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

ณ  และสถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน