การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการจังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า โดยนายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า มอบหมายให้ นายบรรลือ วิทยประภารัตน์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา บริเวณ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา หมู่ 7 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ในการนี้ได้ทำการนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ ไปแจกให้ประชาชนทีมาร่วมงานดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจและพึงพอใจจากประชาชน พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำในช่วงฤดูแล้ง

เลื่อนขึ้นข้างบน