กปภ.สาขานครปฐม ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (พื้นที่หมู่บ้านพฤกษา 4) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครปฐม ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (พื้นที่หมู่บ้านพฤกษา 4)


กปภ.สาขานครปฐม ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กันประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (พื้นที่หมู่บ้านพฤกษา 4)

 

 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม  นายไอยเรศ ชัยกุล ตำแหน่ง ผจก.กปภ.สาขาสามพราน รักษาการแทนผจก.กปภ.สาขานครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน

 รับแจ้งเรื่องท่อแตกรั่ว  &  แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

 

ณ  หมู่บ้านพฤกษา 4

โดยมีวัตถุประสงค์  ให้ความรู้การใช้น้ำประปาประหยัดอย่างถูกวิธี, แนะนำการตรวจสอบท่อประปาภายในบ้านรั่วซึมด้วยตนเอง, ระบายตะกอนตรวจสอบคุณภาพน้ำในชุมชน

โดยสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน