เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 21.00-24.00 น. กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน มอบหมายให้นายชัยยา ปะทะนมปีย์ หัวหน้างานบริการฯและพนักงานบริการในสังกัด ทำการสำรวจหาน้ำสูญเสีย บริเวณตั้งแต่ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน ไปจนถึงศูนย์อีซูซุน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน พบท่อแตก จำนวน3 จุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 21.00-24.00 น. กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน มอบหมายให้นายชัยยา ปะทะนมปีย์ หัวหน้างานบริการฯและพนักงานบริการในสังกัด ทำการสำรวจหาน้ำสูญเสีย บริเวณตั้งแต่ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน ไปจนถึงศูนย์อีซูซุน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน พบท่อแตก จำนวน3 จุด


เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 21.00-24.00 น. กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน มอบหมายให้นายชัยยา ปะทะนมปีย์ หัวหน้างานบริการฯและพนักงานบริการในสังกัด ทำการสำรวจหาน้ำสูญเสีย บริเวณตั้งแต่ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน ไปจนถึงศูนย์อีซูซุน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน  พบท่อแตก จำนวน3 จุด

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 21.00-24.00 น. กปภ.สาขาน่าน นำโดยนายเรืองเดช ริกากรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน มอบหมายให้นายชัยยา ปะทะนมปีย์ หัวหน้างานบริการฯและพนักงานบริการในสังกัด ทำการสำรวจหาน้ำสูญเสีย บริเวณตั้งแต่ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน ไปจนถึงศูนย์อีซูซุน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน  พบท่อแตก จำนวน3 จุด

เลื่อนขึ้นข้างบน