กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บ้านดอนมะยาง ต.ตาดทอง จ.ยโสธร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บ้านดอนมะยาง ต.ตาดทอง จ.ยโสธร


กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บ้านดอนมะยาง ต.ตาดทอง จ.ยโสธร

        การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร นำโดย นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" ประจำไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๒ ณ บ้านดอนมะยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลตาดทอง จังหวัดยโสธร โดยครั้งนี้ได้ออกบริการและพบปะประชาชน เพื่อดำเนินการล้างมาตรวัดน้ำ, ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา, ระบายตะกอนจากเส้นท่อที่ส่งน้ำจาก กปภ. และตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านฟรี (ไม่เสียค่าแรง) โดยเจ้าหน้าที่ กปภ. พร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจในเรื่องแรงดันน้ำ, คุณภาพน้ำประปา และการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงการบริการน้ำประปาให้มีคุณภาพที่ดี 
        ทั้งนี้ได้อธิบายถึงวิธีการตรวจสอบท่อแตก-รั่วภายในบ้าน พร้อมรับฟังปัญหาของลูกค้า ตลอดจนประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น PWA๘ CRM และเชิญชวนให้ผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งประปาให้มาใช้น้ำประปา อีกทั้งมอบของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้ใช้น้ำอีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับจากผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี และอยากให้จัดโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน