เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขา ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ร่วมสนับสนุนน้ำประปาช่วยภัยแล้ง โดยนำรถบรรทุกน้ำประปา เพื่อไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอบางปะกง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขา ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ร่วมสนับสนุนน้ำประปาช่วยภัยแล้ง โดยนำรถบรรทุกน้ำประปา เพื่อไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอบางปะกง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง


เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2562   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง  โดยนายสมชาย  ตันฑุลวาณิช  ผู้จัดการ กปภ.สาขา ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต   ร่วมสนับสนุนน้ำประปาช่วยภัยแล้ง  โดยนำรถบรรทุกน้ำประปา เพื่อไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอบางปะกง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง โดยนายสมชาย ตันฑุลวาณิช ผู้จัดการ กปภ.สาขา ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ร่วมสนับสนุนน้ำประปาช่วยภัยแล้ง โดยนำรถบรรทุกน้ำประปา เพื่อไปแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอบางปะกง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

เลื่อนขึ้นข้างบน