กปภ.ข.๑ พร้อมกปภ.สาขาพัทยา (พ) รับโอนที่ดินจากโรงเรียรักบี้ เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๑ พร้อมกปภ.สาขาพัทยา (พ) รับโอนที่ดินจากโรงเรียรักบี้ เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ


กปภ.ข.๑ พร้อมกปภ.สาขาพัทยา (พ) รับโอนที่ดินจากโรงเรียรักบี้ เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเพียร หัวหน้างานงานแผนงาน  รับโอนที่ดินจำนวน ๕ ไร่ มูลค่ากว่า ๒๐ ล้านบาท จากโรงเรียนรักบี้มอบให้แก่ กปภ.สาขาพัทยา (พ) เพื่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำในพื้นที่ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อบริการน้ำประปาแก่ประชาชนในตำบลเขาไม้แก้วให้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อไป

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน