ผอ.กปภ.ข.๑ พร้อมผู้บริหาร กปภ.สาขา ในสังกัด ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.๑ พร้อมผู้บริหาร กปภ.สาขา ในสังกัด ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล


ผอ.กปภ.ข.๑ พร้อมผู้บริหาร กปภ.สาขา ในสังกัด ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสุรชัย เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ พร้อมผู้บริหาร กปภ.สาขา ในสังกัด ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีนายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฯ พร้อมกับถ่ายทอดสัญญาณจากส่วนกลาง โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฯ

 

งานลูกค้าสัมพันธ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน