ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ


ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาปราณบุรี

ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ เพื่อซ่อมท่อ HDPE 400 มม.  บริเวณ สายหมู่บ้านหนองขอน ถึง กม.+9 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.00  น.


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นีั้

เลื่อนขึ้นข้างบน