การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาระโนดจะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำในวันที่ 8 มกราคม 2561 ตั้งแต่ 9 .00 เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เนื่องจากซ่อมท่อแตกของระบบงานผลิต

เลื่อนขึ้นข้างบน