ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ


ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ เนื่องจากท่อแตก ขนาด PE 400 มม. บริเวณ หน้าค่ายทหารพรานค่ายธนะรัชต์  ส่งผลกระทบให้น้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ 

ทั่วทั้งอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คาดว่าจะทำการซ่อมแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. วันที่ 5 มกราคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน