กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อประธาน ขนาด 1,200 มม. ประจำวันอังคารที่ 26 ธ.ค. 60 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อประธาน ขนาด 1,200 มม. ประจำวันอังคารที่ 26 ธ.ค. 60


กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อประธาน ขนาด 1,200 มม. ประจำวันอังคารที่ 26 ธ.ค. 60

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อประธาน ขนาด 1,200 มม. ประจำวันอังคารที่ 26 ธ.ค. 60

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ของ กปภ.สาขาปทุมธานี ทั้งหมด น้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล (รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพที่แนบ)

กปภ.สาขาปทุมธานี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

และขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเพียงพอ

สอบถามโทร. 02-5816656 , 02-5814420 , 02-5814903
กปภ.สาขาปทุมธานี 25 ธ.ค. 60

เลื่อนขึ้นข้างบน