กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี

เรื่อง  : การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ด้วยวันศุกร์ที่  22  ธ.ค. 2560  เวลา 10.00 – 12.00 น. 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี จะดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำ ขนาด 250 มม. บริเวณทรูโปรพลัส ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเภมือง จังหวัดอุดรธานี

การดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำทำให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
โซนถนนอุดร-หนองคาย (ทั้งสองฝั่ง จนถึงบ้านนาข่า

จึงต้องขออภัยในการบริการที่ไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 42 222 733 

เลื่อนขึ้นข้างบน