กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ประจำวันอังคารที่ 21 ธ.ค. 60 ส่งผลกระทบให้บางพื้นที่ของ กปภ.สาขาปทุมธานีน้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล (รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพที่แนบ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ประจำวันอังคารที่ 21 ธ.ค. 60 ส่งผลกระทบให้บางพื้นที่ของ กปภ.สาขาปทุมธานีน้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล (รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพที่แนบ)


กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ประจำวันอังคารที่ 21 ธ.ค. 60    ส่งผลกระทบให้บางพื้นที่ของ กปภ.สาขาปทุมธานีน้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล (รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพที่แนบ)

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ประจำวันอังคารที่ 21 ธ.ค. 60 ส่งผลกระทบให้บางพื้นที่ของ กปภ.สาขาปทุมธานีน้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล (รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพที่แนบ) กปภ.สาขาปทุมธานี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามโทร. 02-5816656 , 02-5814420 , 02-5814903 กปภ.สาขาปทุมธานี 20 ธ.ค. 60

เลื่อนขึ้นข้างบน