กปภ.สาขาบางคล้าประกาศหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้าประกาศหยุดจ่ายน้ำ


กปภ.สาขาบางคล้าประกาศหยุดจ่ายน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ต้องดำเนินการหยุดจ่ายน้ำประปา ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560  เนื่องด้วยการไฟฟ้ส่วนภูมิภาค ดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการจ่ายน้ำในวัน และเวลาดังกล่าวได้

เลื่อนขึ้นข้างบน