กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในคืนวันพุธที่ 13 ธ.ค.60 (รายละเอียดตามภาพที่แนบ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในคืนวันพุธที่ 13 ธ.ค.60 (รายละเอียดตามภาพที่แนบ)


กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในคืนวันพุธที่ 13 ธ.ค.60 (รายละเอียดตามภาพที่แนบ)

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในคืนวันพุธที่ 13 ธ.ค.60 (รายละเอียดตามภาพที่แนบ)
 
ขอให้ผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบ โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างเพียงพอ
 
กปภ.สาขาปทุมธานี 13 ธ.ค. 60

เลื่อนขึ้นข้างบน