วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา08.00 น.- 12.00 น.กปภ.สาขาสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทางจังหวัดสกลนคร"ดอนสวรรค์ Big cleaning Day และสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา08.00 น.- 12.00 น.กปภ.สาขาสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทางจังหวัดสกลนคร"ดอนสวรรค์ Big cleaning Day และสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา08.00 น.- 12.00 น.กปภ.สาขาสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทางจังหวัดสกลนคร"ดอนสวรรค์ Big cleaning Day และสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา08.00 น.- 12.00 น.กปภสาขาสกลนคร นำโดยนายบุญส่ง ธิติกาญจน์พจนา ตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร หัวหน้างาน และพนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทางจังหวัดสกลนคร"ดอนสวรรค์ Big cleaning Day "ทำความสะอาดเกาะดอนสวรรค์(หนองหาร)เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวดอนสวรรค์บิ๊กคลีนนิ่งเดย์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี ในการนี้กปภ.สาขาสกลนครได้สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ.แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมและร่วมทำความสะอาดเกาะดอนสวรรค์ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน