กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในวันพุธที่ 6 ธ.ค. 60 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ภาพที่แนบ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในวันพุธที่ 6 ธ.ค. 60 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ภาพที่แนบ)


กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในวันพุธที่ 6 ธ.ค. 60 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ภาพที่แนบ)

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่เป็นการชั่วคราว
เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในวันพุธที่ 6 ธ.ค. 60
(รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ภาพที่แนบ)
 
ขอให้ผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบ สำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ
 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน