กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 60 (ต่อเนื่องเช้ามืด วันที่ 17 พ.ย. 60) ท่อชนิด HDPE ขนาด 1,000 มม. (สตับเอ็นฉีก) จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการซ่อมโดยเร็ว (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 60 (ต่อเนื่องเช้ามืด วันที่ 17 พ.ย. 60) ท่อชนิด HDPE ขนาด 1,000 มม. (สตับเอ็นฉีก) จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการซ่อมโดยเร็ว (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)


กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 60 (ต่อเนื่องเช้ามืด วันที่ 17 พ.ย. 60) ท่อชนิด HDPE ขนาด 1,000 มม. (สตับเอ็นฉีก) จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการซ่อมโดยเร็ว (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 60 (ต่อเนื่องเช้ามืด วันที่ 17 พ.ย. 60)
ท่อชนิด HDPE ขนาด 1,000 มม. (สตับเอ็นฉีก) จึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการซ่อมโดยเร็ว (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)

ขอให้ผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบ โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ

กปภ.สาขาปทุมธานี ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สอบถามโทรศัพท์ 02-5816656,02-5814420,02-5814903

เลื่อนขึ้นข้างบน