กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว ประจำวันพุธที่ 15 พ.ย. 60 (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว ประจำวันพุธที่ 15 พ.ย. 60 (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)


กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว ประจำวันพุธที่ 15 พ.ย. 60 (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว ประจำวันพุธที่ 15 พ.ย. 60 (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)
 
ขอให้ผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบ โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ
 
สอบถามโทรศัพท์ 02-5816656,02-5814420,02-5814903

เลื่อนขึ้นข้างบน