กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วควาวบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว จำนวน 2 จุด ประจำวันอังคารที่ 14 พ.ย. 60 (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วควาวบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว จำนวน 2 จุด ประจำวันอังคารที่ 14 พ.ย. 60 (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)


กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วควาวบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว จำนวน 2 จุด ประจำวันอังคารที่ 14 พ.ย. 60 (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วควาวบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว จำนวน 2 จุด ประจำวันอังคารที่ 14 พ.ย. 60 (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)

ขอให้ผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบ โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ

เลื่อนขึ้นข้างบน