กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว ประจำวันที่ 9 พ.ย. 60 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว ประจำวันที่ 9 พ.ย. 60 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)


กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว ประจำวันที่ 9 พ.ย. 60 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาบางพื้นที่ เป็นการชั่วคราว ประจำวันที่ 9 พ.ย. 60 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ (รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ)
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-5816656,02-5814420,02-5814903 ศูนย์ซ่อมท่อแตก/รั่ว โทร. 0 29595941-2

เลื่อนขึ้นข้างบน