กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในบางพื้นที่ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา ประจำวันอังคารที่ 31 ต.ค. 60 (ต่อเนื่องวันพุธที่ 1 พ.ย. 60) รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพที่แนบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในบางพื้นที่ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา ประจำวันอังคารที่ 31 ต.ค. 60 (ต่อเนื่องวันพุธที่ 1 พ.ย. 60) รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพที่แนบ


กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในบางพื้นที่ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา ประจำวันอังคารที่ 31 ต.ค. 60 (ต่อเนื่องวันพุธที่ 1 พ.ย. 60) รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพที่แนบ

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในบางพื้นที่ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อประปา ประจำวันอังคารที่ 31 ต.ค. 60 (ต่อเนื่องวันพุธที่ 1 พ.ย. 60) รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพที่แนบ

ขอให้ผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่แจ้งโปรดสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน