กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เป็นบางพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เป็นบางพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ


กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เป็นบางพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เป็นบางพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ

ขอให้ผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบ สำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ

เลื่อนขึ้นข้างบน