กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปา บางพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อใหม่ ประจำวันอังคารที่ 17 ต.ค. 60 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปา บางพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อใหม่ ประจำวันอังคารที่ 17 ต.ค. 60


กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปา บางพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อใหม่ ประจำวันอังคารที่ 17 ต.ค. 60

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปา บางพื้นที่เป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการประสานท่อใหม่ ประจำวันอังคารที่ 17 ต.ค. 60 ขอให้ผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าวสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ

เลื่อนขึ้นข้างบน