กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในวันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 60 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แนบ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในวันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 60 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แนบ)


กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในวันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 60 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แนบ)

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในวันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 60 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามที่แนบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน