การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ประกาศหยุดจ่ายน้ำในบางพื้นที่ไหลอ่อน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ประกาศหยุดจ่ายน้ำในบางพื้นที่ไหลอ่อน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ประกาศหยุดจ่ายน้ำในบางพื้นที่ไหลอ่อน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ประกาศหยุดจ่ายน้ำในบางพื้นที่ไหลอ่อน ณบริเวณหน้าราชภัฏนครปฐม และฝั่งตรงข้ามราชภัฏ ระยะเวลาปิดน้ำ 1 ชม. ท่อ PE 225 มม.

เลื่อนขึ้นข้างบน