ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ


ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 

เนื่องจากรับน้ำเพื่อเสริมแรงดัน จาก กปภ.สาขากุยบุรี ( มาตรสุภาพชน) และจะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 กปภ.สาขากุยบุรี จึงไม่สามารถส่งน้ำเพื่อเสริมแรงดันให้กับ

กปภ.สาขาปราณบุรี ได้ในวันเวลาดังกล่าว ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในตำบลหนองตาแต้ม และไหลอ่อนทั่วบริเวณ ในอำเภอปราณบุรี รวมถึงไม่ไหลบริเวณปลายเส้นท่อ และพื้นที่สูง

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทีั้งนี้หากดำเนินเสร็จก่อนเวลาจะรีบดำเนินการเปิดจ่ายน้ำทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน