กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐


กปภ.สาขาพัทยา (พ) หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

                  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นจะต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อทำการตัดประสานท่อเมนส่งน้ำประปา AC ขนาด ๔๐๐ มม. บริเวณหน้าวัดเขาบำเพ็ญบุญ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไม่ไหลหรือไหลอ่อน ดังนี้
                            ๑. บริเวณซอยนาจอมเทียน ๕๖
                            ๒. บ้านสบายริมทะเลคอนโด

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวข้างต้น สำรองน้ำไว้ใช้ให้พอเพียง ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดจ่ายน้ำเป็นปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนในช่วงแรก หากท่านมีข้อสงสัยประกาศใด โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โทร-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน