กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560


กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ บริเวณแยก อบจ.ปทุมธานี (รายละเอียดตามที่แนบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน