กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560


กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 (รายละเอียดตามภาพที่แนบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน