กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560


กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งงดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามภาพที่ส่งแนบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน