ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ


ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำ เนื่องจากทำการตัดระบบไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้าเข้ากับเครื่องควบคุมมอเตอร์ ใหม่ บริเวณ ตรงชายฝั่ง แพสูบน้ำแรงต่ำเขื่อนปราณบุรี ตำบลบึงนคร

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ อาจส่งผลให้น้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ บริเวณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ และ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งหมด

ในส่วนของอำเภอปราณบุรี จะไม่ไหลบริเวณปลายเส้นท่อ และพื้นที่สูง เช่น ตำบลปากน้ำปราณ ตำบลสามร้อยยอด และตำบลเขาน้อย หมู่บ้านปลายน้ำ

ตำบลวังก์พง เส้นหมู่บ้านหนองหอย เป็นต้น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-23.00 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน