กปภ.สาขาระโนด ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระโนด ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


กปภ.สาขาระโนด ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาระโนด ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากตัดประสานท่อข้ามคลองอาทิตย์ ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่งผลให้น้ำไม่ไหล ตั้งแต่บริเวณ ถ.สุคนธาภิรมย์ (หลังวัดราษฏร์บำรุง) ไปจนถึงบ้านมหาการ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 

เลื่อนขึ้นข้างบน