กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งเหตุท่อแตกฉุกเฉิน ประจำวันที่ 3 ส.ค. 60 บริเวณแยก อบจ. ปทุมธานี (รายละเอียดตามภาพที่แนบ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ขอแจ้งเหตุท่อแตกฉุกเฉิน ประจำวันที่ 3 ส.ค. 60 บริเวณแยก อบจ. ปทุมธานี (รายละเอียดตามภาพที่แนบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน