กปภ.สาขาระโนด ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระโนด ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


กปภ.สาขาระโนด ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขาระโนด ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๒.๐๐ น. เนื่องจากดำเนินการทดสอบเพื่อหาท่อแตก,ท่อรั่วในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในทุกพื้นที่การให้บริการของกปภ.สาขาระโนด สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๙-๒๒๓๒ หรือ PWA Call Center : ๑๖๖๒

เลื่อนขึ้นข้างบน