พาสน้ำท่อ S ขนาด 700 มม. บริเวณหน้าบิ๊กซีฯ ปทุมธานี ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

พาสน้ำท่อ S ขนาด 700 มม. บริเวณหน้าบิ๊กซีฯ ปทุมธานี ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2560


พาสน้ำท่อ S ขนาด 700 มม. บริเวณหน้าบิ๊กซีฯ ปทุมธานี ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

กปภ.สาขาปทุมธานี จะทำการพาสน้ำท่อ S 700 มม.
บริเวณหน้าบิ๊กซีฯ ปทุมธานี ถ.ปทุม-กรุงเทพฯ
เพื่อนำน้ำจากเส้นท่อหลักเข้าสู่เส้นท่อวางใหม่
ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 60
ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - จนกว่าจะแล้วเสร็จ

เลื่อนขึ้นข้างบน