กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ


กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ

กปภ.สาขาปทุมธานีขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อตัดประสานท่อ เฉพาะซอยใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน